Victoriaans Schoenpoetser

Als u een luid: "Schoeeeeeeeeeenenpoetse-poetse-poets!!!" hoort, weet dan dat onze schoenpoetser in de buurt is! Ingehuurd op evenementen vermaakt hij -tot grote hilariteit- het publiek en bovendien poetst hij nog schoenen ook!

De Boer Op

Het vak van schoenpoetser kwam pas de tweede helft van de negentiende eeuw in zwang. Het waren veelal jongens die de boer op gingen met hun kist onderhoudsproducten. Het was een belangrijke bijverdienste en soms noodzakelijke hoofdverdienste als bijvoorbeeld de vader van een gezin werkloos was. Ook nu nog treft men veelal in ontwikkelingslanden op de hoeken van de straten de 'shoe shine boys' aan. Vaak doen zij ook eenvoudig kledingherstel en dergelijke zaken.

Poetskist

Ook onze schoenpoetser is voorzien van een persoonlijke 'poetskist' met de nodige middelen om ieders schoen weer te laten blinken. Vanzelfsprekend zal ook het vertrouwde 'tuffen' niet achterwege blijven!