Landelijke Korps Rijksveldwacht

Ordeverstoringen op het platteland als gevolg van voedselschaarste en politieke onrust leidden vanaf 1848 tot een toenemende vraag naar rijkspolitie. In 1852 werd het Rijkspolitiebesluit uitgevaardigd, waarin werd besloten tot het instellen van een landelijk Korps Rijksveldwacht. Dit gebeurde in eerste instantie door gerechtsdienaren en jachtopzieners ook in te zetten als rijksveldwachters. Er kwamen dus geen politiefunctionarissen bij, zodat de ordeverstoringen niet effectief werden bestreden.

Algemene opsporingsbevoegdheid

Daarom startte in 1858 het Korps Rijksveldwacht met een grootschalige werving om een sterkte van 700 man te bereiken. De rijksveldwachters kregen algemene opsporingsbevoegdheid, geldend vooDe Rijksveldwachter staat paraatr het gehele rijk. Het korps was onderverdeeld in 9 districten en 130 brigades.

Fl. 300,- per jaar

Rijksveldwachters hadden het niet breed. Een rijksveldwachter der derde klasse verdiende in 1860 ongeveer 300 gulden per jaar. Veel rijksveldwachters waren eerst beroepsmilitair geweest. De Gelderse Roos kan u een rijksveldwachter laten zien in het originele uniform, met sabel en fluit. Hij wil graag zijn karig loon aanvullen door het uitschrijven van bekeuringen.