Reconstructie van Graaf Dirk III van Holland

In opdracht van en in overleg met het Vlaardings Archeologisch Kantoor (VLAK) hebben wij als Gelderse Roos getracht een zo verantwoord mogelijke replica te maken van de kleding van Graaf Dirk III. Dit in verband met de tentoonstelling 'Graven in Vlaardingen: duizend jaar oude oer-Vlaardingers krijgen gezicht' in het Vlaardings Museum / Visserijmuseum.

Middeleeuws Miniatuur

In overleg met het VLAK is als uitgangspunt echter de kleding van zijn voorvader, Graaf Dirk II van Holland gebruikt. Als voorbeeld diende hiervoor een miniatuur uit het “Evangeliarium van Egmond”. Dit Evangeliarium vindt zijn oorsprong in Rheims rond 850-875 A.D. De miniaturen weergevende Graaf Dirk en zijn vrouw Hildegard zijn later toegevoegd rond 975 A.D. te Gendt. Men mag dus aannemen dat het een tijdsgetrouwe weergave van de toentertijd gebruikte kleding is. Een mogelijk probleem bij dergelijke miniaturen is de stilistische weergave en ook de ‘opsmuk’. Archeologische vondsten uit deze periode waarop wij ons konden baseren zijn schaars. Het uiteindelijk resultaat is een combinatie van archeologie, algemene kostuumgeschiedenis en voornoemd miniatuur.

Vlaardingen en Egmond

Dirk III (circa 981 – 27 mei 1039), bijgenaamd Hierosolymita, was een Friese graaf. Hij was van 993 tot 1039 graaf van het latere graafschap Holland. Dirk III was gehuwd met Othilde van Saksen. Uit dit huwelijk werden vier kinderen geboren. Dirk liet zijn sporen in Vlaardingen na en bouwde daar onder andere een burcht. Na zijn overlijden werd hij in de Abdij van Egmond begraven.